Overigen

De Adviesraad Sociaal Domein heeft vele taken. De meeste vallen binnen de 3 primaire werkvelden : Jeugd, Werk & Inkomen en Wmo.


Toch zijn er additionele zaken die ook de aandacht vragen van de ASD. Deze worden onder het kopje Overigen op deze website vermeld. 


Inclusie is een van die additionele zaken die over meerdere werkvelden toepasbaar is.


Inclusie

Er worden veel betekenissen verbonden aan Inclusie, maar waar wij het hier over hebben gaat over “ het kunnen deelnemen aan en deelnemer zijn van de samenleving “ 

Waar mensen soms dachten dat " Inclusie" slechts bepaalde groepen in onze samenleving zou betreffen, is dit niet het geval. Inclusie betreft alle inwoners.


Inclusie betekend ook diversiteit accepteren. 


Lees meer op de pagina over Inclusie.