Agenda vergadering  26 Juni 2024 Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein woensdag 26-06-2024,  Dit is een besloten vergadering.

Bij deze vergadering zal de Wethouder Mw. Dooremalen kort aanwezig zijn om Sociaal Domein gerelateerde vragen te beantwoorden.  1. Opening door de voorzitter.

  2. Mededelingen: 

  3. Inkomende en uitgaande post.

  4. Actielijst na vorige overleg.

  5. Stand van zaken diverse onderwerpen en terugkoppelingen.

  6. Afspraken bijwonen vergaderingen en andere activiteiten.


  7. Communicatie:
   a. Externe en interne communicatie 

  8. Rondvraag.

  9. Actielijst revisie.


        Sluiting