Welkom op de website

  van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen


                     


Wat is de Adviesraad eigenlijk?


De Adviesraad bestaat uit inwoners die, op persoonlijke titel en vrijwillige basis, zich bezighouden met het uitgevoerde en uit te voeren beleid in het gehele Sociaal Domein.


De Adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het college van B&W.


De Adviesraad is onafhankelijk. Wij zijn dus niet politiek gebonden.


Om advies te kunnen geven komen wij regelmatig bijeen. Wij bespreken dan zaken die spelen op de werkvelden WMO, Jeugd en Werk en inkomen. 


Onder deze werkvelden vallen de werkgroepen zorg en welzijn, onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg en opvoeding. Maar ook inburgering, (regio)vervoer, basisvaardigheden, armoede, WMO, beschermd wonen, wonen en ruimte, mantelzorg, burgerparticipatie, jeugd(wet), sport en cultuur, inclusie, crisiszorg, subsidies, kinderopvang, bijstand, wonen, schuldhulpverlening, vrijwilligers, werk en inkomen, en ouderen,


Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust! U kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken