Agenda vergadering  20 Maart 2024 Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein woensdag 20-03-2024,  

Aanvang 20:00 uur in De Molenwiek te Molenschot. Deze vergadering vind plaats na de Meet & greet en presentatie in Molenschot.

Dit is een besloten vergadering.  1. Opening door de voorzitter.

  2. Mededelingen: Vanavond is Angelette Akkermans toehoorder.
   Zij heeft zich aangemeld om lid te worden van de Adviesraad.

  3. Inkomende en uitgaande post.

  4. Actielijst na vorige overleg.

  5. Stand van zaken diverse onderwerpen en terugkoppelingen.
   a. Werkgroep Jeugd. Terugkoppeling bijeenkomst 18 Maart.
   b. Werkgroep WMO. G.A.L.A. 11 Maart
   c. Werkgroep Werk en inkomen. 
   d. Woonzorgvisie ROSA. Regionaal Advies bespreken.
   e. Wonen ( ontvangen mail van 15 Maart)
   f. Kennismakingsbijeenkomsten in de 3 andere kernen.
   g.Webinar Inburgering

  6. Afspraken bijwonen vergaderingen en andere activiteiten.
   a. Werk en INkomen 21 Maart.
   c. Webinar bestaanszekerheid 4 Aprl.
   d. Vitaal ouder worden 18 April.

  7. Communicatie:
   a. Externe en interne communicatie 

  8. Rondvraag.  Sluiting