Inclusie

De overheid heeft de gemeenten een opdracht gegeven om toe te zien op de inclusie van alle inwoners in de gemeente, dus ook in onze gemeente. Maar wat houdt dat dan in ?


Inclusie

Er worden veel betekenissen verbonden aan Inclusie, maar waar wij het hier over hebben gaat over “ het kunnen deelnemen aan en deelnemer zijn van de samenleving “ 

Waar mensen soms dachten dat " Inclusie" slechts bepaalde groepen in onze samenleving zou betreffen, is dit niet het geval. Kortom: Inclusie betreft alle inwoners, niemand uitgezonderd.


En wat betekent inclusie dan voor u?


Binnen de gemeente behoren alle bewoners voldoende " Inclusie" te ervaren. Door allerhande vastgeroeste ideeën,  maatschappelijke kwesties en situaties maar ook regelgeving blijkt dat niet iedereen, om verschillende redenen, mee kan/mag doen.


De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente over hoe en waar het wringt met Inclusie. Zaken die verbeterd kunnen worden en zaken die nog onbelicht zijn gebleven. U kunt ons hierbij helpen. 


Heeft u voorbeelden dat u zelf of anderen, mogelijk door het onjuist toepassen van wetten en regelgeving, buitengesloten worden? Wij nodigen u dan graag uit om uw bevindingen met ons te delen. 


Iedereen kan hiervoor het onderstaande e-mail formulier gebruiken om een reactie te geven over diversiteit en inclusie binnen onze gemeente. 


Uw reactie...