Werk & Inkomen

De werkgroep werk en inkomen richt zich op alle facetten van uw inkomen, werk en daaraan verwante zaken. Veel van deze zaken worden geregeld in de participatiewet. 


In de loop der jaren is de participatiewet herhaaldelijk gereviseerd omdat de regelgeving inwoners klem zette tussen enerzijds de eisen die gesteld werden aan de betrokkenen en anderzijds de rechten die zij hebben. Vastgesteld is dat op diverse punten de participatiewet soms te streng zou zijn en dat op andere fronten bepaalde wetteksten en regels als kapstok misbruikt werden.


Ook het Sociaal en Cultureel planbureau heeft vastgesteld dat de startpositie vaak veel slechter is dan voor mensen die deze problemen niet ervaren. De belangrijkste belemmeringen voor niet (volledig) mee kunnen doen zijn veelal te weinig inkomsten, een slechte gezondheid en weinig sociale contacten.


Deze zaken zijn veelal ook gerelateerd aan elkaar, mensen met te weinig inkomsten neigen ernaar - door het tekort aan inkomsten - om gezonder eten niet te kopen omdat het duurder is, ze gaan minder gauw naar een arts vanwege de medische kosten en doordat ze te weinig inkomsten hebben, vind er ook op sociaal gebied een kaalslag plaats omdat mensen hun huis niet meer uit komen om eens een avondje uit te gaan.

Zulke negatieve ervaringen in het leven kunnen het veel moeilijker maken je weg te vinden.


Het streven is om deze belemmeringen zoveel mogelijk op te heffen om zodoende een betere startpositie te realiseren. Dit wordt bewerkstelligd door de inzet van o.a. coaches, werkgroepen, gemeente en anderen die de hiervoor, zo nodig, middelen beschikbaar stellen.


De werkgroep Werk en Inkomen houdt nauwlettend een oog op deze zaken om ongewenste situaties snel en adequaat aan het licht te kunnen stellen en een verbetering of wijziging te kunnen adviseren.


De werkgroep neemt suggesties die uit de enquete, maar ook via directe meldingen aan de Adviesraad Social Domein, zeer serieus en adviseert de gemeente over de bevindingen en biedt, waar mogelijk, oplossingen voor verbeteringen.