Nieuws

Vergadering 15 November


Op woensdag 15 November is er weer een besloten vergadering van de Adviesraad.  De agenda van deze vergadering kunt u inzien op de pagina "agenda".

Actualiseren website


De Adviesraad Sociaal Domein is in Oktober 2023 begonnen met het actualiseren en verbeteren van de website. Naast een nieuwe huisstijl is ook de indeling aangepast. Dit doen wij om de leesbaarheid te vergroten.


Binnenkort kunt u ook een kijkje nemen in ons archief. Het archief kan onder andere geraadpleegd worden voor bijvoorbeeld eerder uitgegeven adviezen en andere openbare stukken. Heeft u zelf ideeën, toevoegingen of tips over onze website, dan horen wij die graag van u. Stuur deze in via ons contactformulier.Adviesraad Sociaal Domein aanwezig op Zorg & Welzijnsmarkt 22 Okt.


Op 22 Oktober a.s. is er in De Boodschap, Nassaulaan in Rijen, een zorg en welzijdsmarkt. De Adviesraad Sociaal Domein zal daar ook aanwezig zijn. U kunt dan vragen stellen aan een van onze leden die daar aanwezig zijn. De Zorg & Welzijnsmarkt is open van 11:00 tot 15:00 u.MEEDOEN Regeling


Donderdag 28 september waren wij aanwezig bij de bijeenkomst over de "meedoen regeling" in het gemeentehuis.Participatiewet


Het college heeft de adviesraad gevraagd een advies te geven omtrent de wijzigingen in de verordening Participatiewet. Wij hebben deze inmiddels opgesteld en ingediend. Zodra de reactie van het college binnen is, zullen beide stukken op deze site worden geplaatst.


Inclusie en Uitvoeringsagenda


Het college heeft de adviesraad gevraagd een advies te geven omtrent Inclusie en de bijbehorende uitvoeringsagenda. Wij hebben deze inmiddels opgesteld en ingediend. Zodra de reactie van het college binnen is, zullen beide stukken op deze site worden geplaatst.


Werkgroep Wilhelminaplein


14 september waren wij aanwezig bij deze werkgroep in het gemeentehuis.
Senioren Platform


13 september is onze voorzitter aangeschoven bij het overleg van het seniorenplatform.

Open dag (burendag) AZC Gilze


Een delegatie van ons Dagelijks Bestuur heeft de open (buren)dag bezocht bij het AZC in Gilze.


Tekenen van het Armoede akkoord


Onze voorzitter heeft op 14 september in de Boodschap het Armoede-akkoord namens de Adviesraad mede ondertekend.Woonzorgvisie


Op 19 september waren wij aanwezig bij de ROSA vergadering over woonzorgvisie
Reizigersoverleg vervoer in Brabant


Teamleden van de Adviesraad Sociaal Domein hebben afgelopen jaar meegedaan aan de gesprekken in regionaal verband over vervoer in Brabant.