Agenda vergadering  24 April 2024 Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein woensdag 24-04-2024,  Dit is een besloten vergadering.  1. Opening door de voorzitter.

  2. Mededelingen: 

  3. Inkomende en uitgaande post.

  4. Actielijst na vorige overleg.

  5. Stand van zaken diverse onderwerpen en terugkoppelingen.

   a. Werkgroep Jeugd/ kennismaking Julie Pakbier 

   b. Werkgroep WMO/de Voor Elkaar Pas

   c. Werkgroep Werk en inkomen/gevraagde adviezen 

   d. Inclusie/Wilhelminaplein

   e. Uitvoeringsagenda   6. Afspraken bijwonen vergaderingen en andere activiteiten.

   a. Armoedebijeenkomst 25 april in de Schakel

   b. Bijeenkomst vervoer 7 mei (Angelette)

   c. Vergadering Seniorenplatform 8 mei(Annet)

   d. Overleg DB met Manon 17 mei(René en Annet)

   e. Rosa vergadering 22 mei(Cees)

   f. Meet en Greet in Hulten 23 mei

   g. Vergadering statushouders Rosa 23 mei  7. Communicatie:
   a. Externe en interne communicatie 

  8. Rondvraag.


        Sluiting