Agenda vergadering  24 Januari 2024 Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein woensdag 24-01-2024,  

Aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis ruimte 005.

Dit is een besloten vergadering.  Opening door de voorzitter.


  1. Mededelingen: Vanavond is Angelette Akkermans toehoorder.
   Zij heeft zich aangemeld om lid te worden van de Adviesraad.

   Inkomende en uitgaande post.

  2. Actielijst overleg 13-12-2023.

  3. Stand van zaken diverse onderwerpen en terugkoppelingen.
   a. Werkgroep Jeugd. Terugkoppeling Webinar Normaliseren.
   b. Werkgroep WMO.
   c. Werkgroep Werk en inkomen. Concept tevredenheidsonderzoek.
   d. Woonzorgvisie ROSA. Regionaal Advies bespreken.
   e. Inclusie terugkoppeling bijeenkomst ASD raden ABG breed.
   f. Kennismakingsbijeenkomsten in de vier kernen.
   g.Werkgroep communicatie folders ASD richting gemeente

  4. Afspraken bijwonen vergaderingen en andere activiteiten.
   a. ROSA vergadering woonzorgvisie.
   c. ROSA WMO en jeugdinkoop bijpraatmoment 26 januari.
   d. Webinar Dakloze mensen in beeld 6 februari.
   e. ROSA vergadering 7 februari.
   f. Vergadering seniorenplatform 14 februari
   g. DB overleg met Manon 23 februari.

   Werving leden Adviesraad verdere invulling hiervan, stand van zaken.
  5. Communicatie:
   a. Externe en interne communicatie & gebruik Dropbox
   b. Website
   c. Facebook, te plaatsen High Lights en artikelen in het weekblad.

  6. Aangeven punten volgende vergadering

  7. Rondvraag.

  8. Stemming over nieuwe kandidaat  Sluiting