Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein donderdag 23-05-2024


     Aanvang 19u in de Chump in Hulten. Meet en Greet


        Verwelkomen bezoekers door de voorzitter.


                                   Presentatie       Start vergadering om 20u

 

 

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen

 3. Inkomende en uitgaande post.


 4. Stand van zaken diverse onderwerpen en terugkoppelingen.
  1. Jeugd
  2. WMO
  3. Werk en Inkomen
  4. Wonen
  5. Inclusie
  6. Vervoer
  7. Inburgering
  8. Armoede (zie ingekomen post).

 

 5. Afspraken bijwonen vergaderingen en andere activiteiten.
  

 6. Rondvraag

 7. Bijwerken Actielijst