Agenda vergadering  11 Oktober Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein woensdag 11-10-2023,  

Aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis ruimte 005.

Dit is een besloten vergadering.  1. Opening door de voorzitter

  2. Mededelingen


  3. Inkomende en uitgaande post.

  4. Actielijst overleg 06-09-2023.


  5. Stand van zaken diverse onderwerpen en terugkoppelingen.

a. Werkgroep communicatie; Zorg en Welzijnsmarkt, flyer

b. Inclusie Wilhelminaplein

c. Werkgroep Jeugd. 

d. Werkgroep WMO; SIEM

e. Werkgroep Werk en inkomen; Enquête, meedoen regeling.

g. Woonzorgvisie ROSA 

h. Adviesgroep duidelijke taal.

i.  Zorgklik gaat over naar Ons Gilze Rijen

j.  Taakverdeling


  6. Afspraken bijwonen vergaderingen en andere activiteiten. 

a. ROSA vergadering woonzorgvisie 9 okt.

b. Zorg en Welzijnsmarkt in de Boodschap 22 okt.

c. ROSA vergadering 21 nov.

d. Armoedebijeenkomst in de Schakel 30 nov.


  7. Werving leden Adviesraad verdere invulling hiervan, stand van zaken.


  8. Communicatie:

  9.Aangeven punten volgende vergadering.

  10. Rondvraag. 

Sluiting