Agenda vergadering  20 December Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein woensdag 13-12-2023  

Aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis ruimte 005. 

Dit is een besloten vergadering.  1. Opening door de voorzitter

  2. Mededelingen

    Verdere Agendapunten worden nog toegevoegd