Agenda vergadering  20 December Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein woensdag 13-12-2023  

Aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis ruimte 005. 

Dit is een besloten vergadering.  1. Opening door de voorzitter

  2. Mededelingen

  3. Stand van zaken

  4. Afspraken bijwonen externe activiteiten

  5. Werving leden ASD

  6. Communicatie

  7. Punten voor volgende vergadering 

  8. Rondvraag

  9. Sluiting