ONDERZOEK VERVOER

Onderzoek door Adviesraad Sociaal Domein


De Adviesraad Sociaal Domein ontvangt signalen uit de samenleving vanuit diverse bronnen maar ook door zelf onderzoeken te verrichten. Deze onderzoeken kunnen bestaan uit gesprekken met betrokkenen, professionals, organisaties en andere bronnen.


Daarnaast zet de Adviesraad Sociaal Domein ook zelf onderzoeken uit op deze website.  U kunt uw reactie(s) op een of meerdere onderzoeken insturen per mail.

U kunt uw mail hiervoor sturen naar onderzoek@asdgilzerijen.nl


Onderzoek Vervoer:


De Adviesraad Sociaal Domein voert een onderzoek uit omtrent mogelijke problemen binnen het regionaal vervoer en onze 4 kernen.


Zo blijkt uit geluiden dat personen niet worden opgehaald, te laat of te vroeg of zelfs onheus worden bejegend. Ook met de WMO passen blijken problemen te zijn en de communicatie tussen klant en de vervoerder laat soms te wensen over. Kortom, een zaak om uit te zoeken wat er speelt en hoe dit op te lossen ia.


Mocht u uw verhaal hierover kwijt willen, dan kunt u een mail sturen naar: onderzoek@asdgilzerijen.nl