ONDERZOEK

Onderzoek door Adviesraad Sociaal Domein


De Adviesraad Sociaal Domein ontvangt signalen uit de samenleving vanuit diverse bronnen maar ook door zelf onderzoeken te verrichten. Deze onderzoeken kunnen bestaan uit gesprekken met betrokkenen, professionals, organisaties en andere bronnen.


Daarnaast zet de Adviesraad Sociaal Domein ook zelf onderzoeken uit op deze website.  U kunt uw reactie(s) op een of meerdere onderzoeken insturen per mail.

U kunt uw mail hiervoor sturen naar onderzoek@asdgilzerijen.nl


Armoede


Onderzoek naar onzichtbare armoede
Zorgaanbieders


Onderzoek naar problemen bij kleine zorgaanbiedersVervoer


Onderzoek naar problemen bij vervoer voor o.a. WMO.Onrust binnen kleine zorgaanbieders


Er is nogal wat onrust onstaan over het nieuw ingevoerd beleid per 1 januari 2023. Er blijken geen vergoedingen meer te worden uitgekeerd en clienten worden niet doorgestuurd naar onze lokale zorgaanbieders. Deze problemen blijken al langere tijd te spelen.


De Adviesraad is bezig om de feiten op een rij te krijgen en een beeld te vormen van de communicatie die hierover is geweest.


Om ernstige problemen te voorkomen of te minimaliseren, zal dit thema met "spoed" in ons overleg op tafel komen.


Uw verhaal, aanvullingen, opmerkingen of zelfs ideeën over dit thema kunt u aan ons toezenden via het emailadres voor onderzoeken:

onderzoek@asdgilzerijen.nl